Titanyum Dioksit, birçok farklı sektörde renklendirici pigment olarak kullanılan, oksijen ile tepkimeye girmiş beyaz inorganik bir bileşiktir. Yaklaşık 100 yıllık mazisiyle, çevremizdeki birçok ürünün beyazlığını ve örtücülüğünü sağlarken, dünya kimya endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır. Çilek Kimya olarak; Boya, kaplama, plastik ve tekstil gibi sektörlere uzun yıllardır, yüksek kaliteye sahip titanyum dioksit ürünlerimizi tedarik etmekteyiz. Sürdürülebilirlik kavramını, en önemli değerlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu sebeple, daima aynı beyazlık ve kalite standartlarına sahip titanyum dioksit ürünlerimizi, hızlı ve kolay ulaşabilmeniz adına her zaman stoklarımızda bulunduruyoruz.

Ankara Titanyum Dioksit

Titanyumdioksit, oksijenle tepkimeye girmiş titanyum elementidir. Bu bileşiğin en önemli kullanım alanı güneş pilleridir. Nano teknolojik boyalar özelliğini titanyumdioksitten almaktadır. UVA ve UVB ışınlarını önler. Ayrıca değerli bir madendir. Doğal olarak oluşan bir mineral olup bir çok alanda Güneşten koruyucu madde olarak kullanılır. Yüksek kırılma indeksi sayesinde, beyazlatmak amacıyla kullanılan formüllerde vazgeçilmez bir bileşen haline getirmiştir. Molekül formülü, TiO2’ dir. Doğal olarak bulunan veya bir dizi Kristal formda bulunan minerallerden türetilir. Çünkü, doğal olarak oluşan oksit kristalleri, mayalı olabilir ve ticari olarak kullanılan Titanyum dioksit’ in türetilmesini sağlar. Rengi beyaz bir kimyasaldır. Aynı zamanda yumuşak bir katı olup 1800 °C de erimektedir. Korozyonu farklı özelliklere sahip bir kimyasaldır. Polimorf bir kimyasaldır. 3 tür yapıda bulunur. Bunlar Rutil, Anataz ve Brokit’ tir. Ticari olarak sadece Rutil ve Anataz kullanılır. Titanyum Dioksit Kırılma İndeksi 2.76+- 2.55 dir. Seyreltik alkali yapıda bir kimyasaldır. Seyreltik asit içerisinde çözünmez. Konsantre sülfürik asit içerisinde çözünür. Aynı zamanda çözünürlük konusunda, hidroklorik asit, nitrik asit içerisinde de çözünebilir. Bağıl yoğunluğu, en çok kullanılan beyaz pigment içerisinde nispi yoğunluk en düşüktür. Aynı kalitedeki titanyum dioksit pigmentlerinden yüzey alanı büyük olanın pigment hacmi büyüktür Yüksek di elektrik sabiti nedeniyle çok iyi elektriksel özellikleri vardır. Geçirgenliği en düşük olan form Anataz’ dır. Sıcaklık arttığında iletkenliği de artmaktadır. Titanyum Dioksit hipoksiye karşı çok hassastır. Anataz Plaka titanyum dioksit yüksek sıcaklıklarda Rutile dönüşebilir. Bu nedenle Rutil ve Anataz’in erime ve kaynama noktaları yoktur. Erime noktası saflığına bağlıdır. Hidroskopik özelliği çok güçlü olmamakla birlikte hidrofilik yüzey alanı ile ilgilidir. Yüzey alanı büyük ise nem emme oranı da yüksektir. Nem emme oranı yüzey işlemi ve doğası ile de alakalıdır. Çok iyi termal kararlılığa sahip bir kimyasaldır. Toksik bir kimyasal değildir ve kararlıdır. Sağlığa zararlı mıdır gibi soruların cevabı bu ürünün kullanım oranına da bağlıdır. Kısmen asit türü bir oksittir. Oksijen, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, karbondioksit ve amonyak ile reaksiyona girmez. Ankara Titanyum Su, yağ asidi, diğer organik asit, alkali ve sıcak nitrik asit haricindeki zayıf inorganik asitler içinde çözünmemektedir. Bazı özel maddelerle reaksiyona girebilir. Uzun süre kaynatma durumunda Sülfürik Asit ve Hidroflorik Asit ile reaksiyona girebilmektedir. Çözünürlüğü kullanılan çözücü maddeye bağlı olarak değişmektedir. Su içerisinde çözünmüş sitrik asit ile su içerisinde çözünmüş malik asit karşılaştırıldığında malik asit ile hazırlanan çözelti içerisindeki titanyum dioksit çözünürlüğü daha fazla olmuştur. Çözünürlük arttıkça titanyum dioksit’in kullanım alanındaki etkileri de gözle görünür şekilde artmaktadır. Boya üretiminde parlak beyaz bir pigment olarak titanyum dioksit kullanılmaktadır. Gıda sanayisinde de gıda ürünlerinde renk vermek amacıyla kullanılır. Kozmetik sektöründe, Güneş kremi içerisinde, UVA ve UVB ışınlarını engellemek için titanyum dioksit kullanılır. Soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlarda beyaz renk katmak için bazı bileşenler ile birlikte kullanılır. Bunlar arasında Silikon Dioksit (Aerosil 200), PVP K30‘dur. Servo sistemlerde yağlayıcı madde üretiminde, likit parafin (Parafin yağı) ile birlikte kullanılarak nanopartikül yağlayıcı üretimi gerçekleştirilir. Jelatin kapsüller, tablet kaplamaları ve şuruplar gibi farmasötik ürünler için pigment olarak da kullanılmaktadır. Çilek Kimya Yine kozmetik sektöründe, diş macunu, ruj, krem, merhem ve tozlarda renk vermek amacıyla pigment olarak titanyum dikosit kullanılır. Pigmentleri opak hale getirmek için opaklaştırıcı olarak kullanılır. Yüksek UV ışığı emici özeliklere sahiptir. Ve bu sebeple Güneşten koruyucularda aktif bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Porselen emayelerde ağartıcı ve opaklaştırıcı kimyasal olarak kullanılır. Burada kullanılan Titan sayesinde, parlaklık, sertlik ve asit direnci elde edilir. Mor ötesi ışınlarını engellediği düşüncesinden dolayı Kozmetik ve İlaç sektöründe kullanılmaktadır. Fotokatalitik özelliğinden dolayı, Ultraviyole Radyasyona maruz kaldığında, kendi kendini temizleyen ve dezenfekte eden ince kaplamalara neden olur. Titanyum Dioksitten kaynaklı olarak meydan gelen alaşımlar çok hafif olmakla birlikte yüksek gerilme mukavemetine sahiptir. Yüksek korozyona ve yüksek sıcaklıklara dayanma gücüne sahiptir. Bu nedenle uçak, enerji santralleri, zırh kaplamaları, gemiler, uzay araç boruları ve füzelerin yapımında aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Mürekkep imalatçıları tarafından kullanılmaktadır. Kumaş malzemelerde kullanım için, mürekkep püskürtmeli yazdırılabilir transfer kağıtlarının imalatında pigment olarak kullanılır. Çilek Kimya Ankara

#

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Archives