Hidroksi Etil Selüloz

Kıvam verici, film oluşturucu ve pseudoplastik bir akış davranışı sergileyen, berrak pürüzsüz çözeltiler vermek için suda kolayca çözünen granüler bir tozdur.
NATRASOL 250 HR 30000
NATRASOL 250 HHR 100000
CELLOSIZE 30000
CELLOSIZE 100000